VHBL

Časť II. - Družstvá, hráči a výstroj
2.01 – HRÁČI V DRESOCH
Kapitán družstva pred stretnutím poskytne rozhodcovi alebo zapisovateľovi zoznam mien a čísel hráčov a brankárov, vrátane mien kapitána a náhradných kapitánov. Každé družstvo môže mať na 1 zápas najviac: 16 hráčov a 2 brankárov, spolu teda 18 hráčov.

2.02 – KAPITÁN DRUŽSTVA


Každé družstvo musí určiť kapitána a najviac dvoch náhradných kapitánov. Na viditeľnom mieste na prednej strane dresu musí mať kapitán písmeno „C“ a náhradní kapitáni písmeno „A“. Len takto označení hráči, ak nie sú potrestaní, majú na hracej ploche právo diskutovať s rozhodcom o výklade pravidiel súvisiacich s priebehom hry. Protest proti uloženiu trestu sa nepovažuje za žiadosť o výklad pravidiel a trestá sa menším trestom.

2.03 – VÝSTROJ
Hráči a brankári musia mať hokejky, ochranný výstroj a dresy. Ochranným výstrojom u hráča sa rozumejú rukavice (hokejbalové alebo hokejové) a chrániče holení (akéhokoľvek typu). Brankár musí používať kompletnú brankársku výstroj. Všetky priestupky súvisiace s výstrojom sa trestajú podľa ustanovení pravidiel.
V súťaži VHBL platí prísny zákaz dohadovania si úpravy pravidiel pred zápasom (týka sa najmä chráničov, ústroja hráčov – výnimka platí iba pre odobrenie súperom a hlavne rozhodcom ak maximálne 1 hráč tímu ma mierne odlišný dres).

2.04 – DRESY
Všetci hráči družstva musia byť farebne rozlíšený (dresy, rozlišovačky, tričká v jednej farbe). Každý hráč musí mať na zadnej časti dresu číslo. Čísla môžu byť iba od 1 do 99.

2.05 – LOPTIČKA
Loptička má spravidla oranžovú farbu a musí byť vyrobená z plastovej hmoty. Loptička musí mať tieto rozmery:
- priemer - 6,6 až 7 cm
- hmotnosť - 60 až 77 g
 

Najviac gólov

Juraj Buranovsky (WDO)   4
Filip Tekula (NHA)   4
Tomáš Bobek (WDO)   2
Lukáš Macháč (WDO)   2
Marek Urbančok (NHA)   2
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Kamil Rabatin (WDO)   4
Martin Tekula (NHA)   2
Matej Hejsek (WDO)   2
Marek Urbančok (NHA)   2
Tomáš Bobek (WDO)   1
Celková tabuľka

Najviac bodov

Filip Tekula (NHA)   5
Juraj Buranovsky (WDO)   4
Marek Urbančok (NHA)   4
Martin Tekula (NHA)   4
Kamil Rabatin (WDO)   4
Celková tabuľka