VHBL

Časť II. - Družstvá, hráči a výstroj
2.01 – HRÁČI V DRESOCH
Kapitán družstva pred stretnutím poskytne rozhodcovi alebo zapisovateľovi zoznam mien a čísel hráčov a brankárov, vrátane mien kapitána a náhradných kapitánov. Každé družstvo môže mať na 1 zápas najviac: 16 hráčov a 2 brankárov, spolu teda 18 hráčov.

2.02 – KAPITÁN DRUŽSTVA


Každé družstvo musí určiť kapitána a najviac dvoch náhradných kapitánov. Na viditeľnom mieste na prednej strane dresu musí mať kapitán písmeno „C“ a náhradní kapitáni písmeno „A“. Len takto označení hráči, ak nie sú potrestaní, majú na hracej ploche právo diskutovať s rozhodcom o výklade pravidiel súvisiacich s priebehom hry. Protest proti uloženiu trestu sa nepovažuje za žiadosť o výklad pravidiel a trestá sa menším trestom.

2.03 – VÝSTROJ
Hráči a brankári musia mať hokejky, ochranný výstroj a dresy. Ochranným výstrojom u hráča sa rozumejú rukavice (hokejbalové alebo hokejové) a chrániče holení (akéhokoľvek typu). Brankár musí používať kompletnú brankársku výstroj. Všetky priestupky súvisiace s výstrojom sa trestajú podľa ustanovení pravidiel.
V súťaži VHBL platí prísny zákaz dohadovania si úpravy pravidiel pred zápasom (týka sa najmä chráničov, ústroja hráčov – výnimka platí iba pre odobrenie súperom a hlavne rozhodcom ak maximálne 1 hráč tímu ma mierne odlišný dres).

2.04 – DRESY
Všetci hráči družstva musia byť farebne rozlíšený (dresy, rozlišovačky, tričká v jednej farbe). Každý hráč musí mať na zadnej časti dresu číslo. Čísla môžu byť iba od 1 do 99.

2.05 – LOPTIČKA
Loptička má spravidla oranžovú farbu a musí byť vyrobená z plastovej hmoty. Loptička musí mať tieto rozmery:
- priemer - 6,6 až 7 cm
- hmotnosť - 60 až 77 g
 

Najviac gólov

Martin Tekula (NHA)   21
Filip Tekula (NHA)   17
František Olejár (OVZ)   12
Ivo Durec (MSN)   10
Juraj Buranovsky (WDO)   10
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Kamil Rabatin (WDO)   15
Jakub Macháč (WDO)   13
Marek Scheuer (NHA)   13
Martin Tekula (NHA)   11
Filip Tekula (NHA)   11
Celková tabuľka

Najviac bodov

Martin Tekula (NHA)   32
Filip Tekula (NHA)   28
Kamil Rabatin (WDO)   24
Jakub Macháč (WDO)   20
Marek Scheuer (NHA)   20
Celková tabuľka