VHBL

Časť III. - Rozhodcovia a ich povinnosti
3.01 – ROZHODCOVIA STRETNUTIA
Mužstvo ktoré má rozhodovať zápas musí zabezpečiť 3 ľudí : to znamená 2 rozhodcov a zapisovača (časomerača, trestomerača, podávača loptičiek).

3.02 – POVINNOSTI ROZHODCU
Rozhodca všeobecne zodpovedá za celé stretnutie, riadi zapisovateľa, časomerača a trestomerača stretnutia, ktorý sa nachádza mimo hracej plochy a hráčov a jeho rozhodnutia v prípade akéhokoľvek sporu sú konečné. Ďalej musí väčšie tresty uviesť do zápisu s presným popisom skutku, takisto závažné sťažnosti mužstiev, uviesť aj prebranie poplatku 10€. Sťažnosť bude postúpená DK po uhradení poplatku, ak bude rozhodnuté komisiou, že bola adekvátna, poplatok sa sťažovateľovi vráti.

POVINNOSTI ROZHODCU PRED STRETNUTÍM
Riadne skontrolovať všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí.

POVINNOSTI ROZHODCU POČAS STRETNUTIA
Rozhodcovia musia ukladať a zapisovateľovi oznamovať také tresty, ktoré za priestupky predpisujú pravidlá. Musia prerušiť hru pri akomkoľvek inom porušení pravidiel. Musia uznávať regulárne dosiahnuté góly. Zapisovateľovi musia oznámiť meno alebo číslo hráča, ktorý dosiahol gól a hráča, ktorý mal na góle asistenciu. Musia vyhlásiť dôvod neuznania gólu. Musia zvolať družstvá na hracej ploche, aby v určenom čase začali každú tretinu alebo predĺženie. Musia previesť vhadzovanie po každom prerušení hry.

POVINNOSTI ROZHODCU PO STRETNUTÍ
Ihneď po skončení stretnutia si vyžiadať Zápis o stretnutí, skontrolovať ho a podpísať, odložiť na miesto, ktoré je na to určené.

POVINNOSTI ČASOMERAČA A TRESTOMERAČA
Časomerač a trestomerač musí:
- merať čas 5-minútových prestávok medzi tretinami,
- počas stretnutia merať čistý čas hry,
- oznamovať čas začiatku a konca všetkých trestov,
- oznamovať čas začiatku a konca oddychových časov.
- správne informovať potrestaného hráča, ak o to hráč požiada, o zvyšku jeho trestu,
- informovať rozhodcu, ak hráč opustí trestnú lavicu pred uplynutím trestu,
- informovať rozhodcu o skončení tretiny
 

Najviac gólov

Juraj Buranovsky (WDO)   4
Filip Tekula (NHA)   4
Tomáš Bobek (WDO)   2
Lukáš Macháč (WDO)   2
Marek Urbančok (NHA)   2
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Kamil Rabatin (WDO)   4
Martin Tekula (NHA)   2
Matej Hejsek (WDO)   2
Marek Urbančok (NHA)   2
Tomáš Bobek (WDO)   1
Celková tabuľka

Najviac bodov

Filip Tekula (NHA)   5
Juraj Buranovsky (WDO)   4
Marek Urbančok (NHA)   4
Martin Tekula (NHA)   4
Kamil Rabatin (WDO)   4
Celková tabuľka