Schôdza VHBL pred novou sezónou 2013/2014
Napísal denis   
Nedeľa, 08 september 2013
SCHôDZA PRED SEZÓNOU:
PRIHLÁSENÉ TÍMY a ŠTARTOVNÉ

Do nasledujúcej sezóny 2013/2014 sa prihlásilo nakoniec 10 tímov: Spartans, Sharks, Night Hawks, Wild Dogs, Scarface, Mighty Snakes, Scorpions, HBC Záhumenice (nováčik ligy), HFC 04 Piešťany (nováčik ligy)

Štartovné pre každého hráča bolo určené vo výške 10€. Pre hráčov zapísaných počas sezóny je rovnako stanovené štartovné – 10€.

!!! Štartovné je nutné zaplatiť pred prvým zápasom tímu pokladníkovi ligy (T. Plank) za všetkých hráčov uvedených na súpiske.

Začiatok ligy je stanovený na 7. Septembra o 8:30, rozpis ligy na stiahnutie je k dispozícií TU.

 

FUNKCIE

Prezident hokejbalového klubu: Branko Remiáš

Predseda hokejbalovej ligy: Tomáš Plank

Disciplinárna komisia: Marek Šimurda, Robo Miezga, Branko Remiáš

Pokladník: Tomáš Plank


POKLADNICA

Pokladnica  za minulú sezónu je podľa potreby k nahliadnutiu u pokladníka ligy. Minulú sezónu sme ukončili s kladným hospodárením a do ďalšej sezóny sa prenášajú usporené financie.

 

IHRISKO

Do začiatku ligy budú vykonané nasledovné úpravy ihriska:

maľovanie čiar – Scarface, náter bránok – Night Hawks, umiestnenie konštrukcie pre svetelnú tabuľu – Mighty Snakes + B. Remiáš.

Ďalšie možnosti skvalitnenia ihriska (povrch) bude riešené v priebehu sezóny.

Na obsluhu tabule sa dohodlo, že bude zabezpečený človek (aj mimo ligy), ktorý bude obsluhovať časomieru za dohodnutú odmenu 2,50€ za zápas (financované z ligovej pokladne)

!!! Prosím Vás o dodržiavanie poriadku v areáli športoviska!

 

ROZHODCOVIA

Systém rozhodcov je nasledovný: na každý zápas bude delegovaný rozhodca podľa rozpisu, na základe toho každý tím musí zabezpečiť minimálne 2 ľudí – rozhodcov (nemusia obaja pískať, 1 môže mať na starosť zápis o stretnutí a podávanie loptičiek) na zápas ktorý bude tímu pridelený na pískanie. Každý tím odpíska rovnako po 9 zápasov (približne každý druhý víkend je mu pridelený zápas na pískanie)

Finančné odmeny pre rozhodcov zostáva nezmenený a tak ako aj v predošlej sezóne každý zápas je z ligového fondu ohodnotený 3€ + rozhodca dostane od každého tímu 1€ (treba si vypýtať pred začatím zápasu).

!!!Rozhodca na začiatku zápasu je povinný skontrolovať hráčov zapísaných v zápise o stretnutí a nemôže dovoliť dopisovanie ďalších hráčov počas stretnutia. Počas 2. prestávky rozhodca vykoná kontrolu hráčov a prečiarkne hráčov, ktorí sú v zápise ale do konca 2. tretiny nenastúpili na zápas. V 3. tretine už nemôže nastúpiť hráč, ktorý predtým nenastúpil na daný zápas aj keď je zapísaný v zápise o stretnutí. (stanovené v minulej sezóne)

!!! Dôležité: ak tím ktorý mal určené pískanie počas týždňa zistí, že nemôže zabezpečiť rozhodcu z vlastného tímu je povinný zabezpečiť ako náhradu iného rozhodcu a poskytnúť mu adekvátnu odmenu. Zmenu rozhodcov je nutné nahlásiť predsedovi ligy najneskôr do stredy pred nasledujúcim kolom.

 

OSTATNÉ

Počas základnej časti môže každý tím odložiť len jeden zápas ya poplatok 10€ – je potrebné nahlásiť predsedovi ligy, súperovi aj rozhodcovi najneskôr do utorka.

Nakoľko máme v lige 10 tímov, menia sa aj hracie časy: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30

Každý tím odohrá v základnej časti 18 zápasov; na to aby hráč mohol nastúpiť aj v playoff musí odohrať 25% zápasov svojho tímu v základnej časti (=4,5=minimálne 5 zápasov).

Do playoff postupuje prvých 8 tímov z tabuľky po základnej časti.

O administráciu stránky hokejbalovej ligy vhbl.sk bude požiadaný Denis Stolár a Andrej Klátik.